Pełnia w Wodniku – 24.07.2021

Pełnia w Wodniku jest jak kosmiczne elektrowstrząsy. Może porazić Twój systemem nerwowy, zwiększając wrażliwość na bodźce. Będzie popychać do buntu wobec zasad, które zostały społecznie zadekretowane bez pytania Cię o zdanie. Może nawet wyzwoli w Tobie pragnienie ucieczki z systemu, w którym Twoja poszerzająca się świadomość zaczyna się dusić.

Wodnik wybiega myślami w przyszłość. Projektuje ją, operując jednostką czasu „kilka pokoleń w przód”. Jest tym, który uchodzi za człowieka głoszącego herezje. Nosi w sobie piękno i tragizm proroka.

Dlatego pełnia w Wodniku jest lekcją odwagi w byciu bezkompromisowo sobą. Odwagi kwestionowania tego, co wydawało się raz na zawsze ustalone i niepodważalne. Śmiałego ogłaszania, że myśli się inaczej i decyduje w zgodzie z tym, co dla nas dobre w jakiejś kwestii, a niekoniecznie tak, jak oczekuje większość. Z pełną świadomością i akceptacją konsekwencji, jakie mogą Cię za to spotkać. Słońce, które wczoraj weszło do znaku Lwa, podbija w nas pragnienie akceptacji, uznania i poklasku. Natomiast Księżyc w Wodniku, przypomina nam równocześnie o tym, że powinniśmy dawać akceptację najpierw sobie i swojej odmienności, uznawać swoją perspektywę na równi z innymi, działać w zgodzie z bliską nam ideą, nawet za cenę społecznego odrzucenia. Ale też odnajdywać tych, którzy mają podobne idea, marzenia, koncepcje i pozwalać sobie na czucie z nimi wspólnoty.

To dobry czas, aby zadać sobie pytania:

  • Czy mam na tyle silne wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, by uniezależnić się od działania w imię społecznej akceptacji?
  • Czy mam odwagę stać się zmianą, którą pragnę zobaczyć w świecie?
  • Co mogę od dziś zacząć robić po swojemu, nie oglądając się na to, jak ocenią mnie inni?
  • Co unikalnego wnoszę do świata, gdy jestem sobą bez naginania się do wyuczonych ról?Jak w danej sytuacji zachowałaby się przyszła wersja mnie?

  • W pełnię w Wodniku możesz aktywować swoją niepokorną naturę i popracować z energią kwestionowania schematów. Dziś otwarł się portal przemiany, więc wyskakuj ze starych kapci! Przez najbliższy miesiąc, aż do następnej pełni w Wodniku, która wypada 22 sierpnia, miej czelność eksplorować swoją inność

Magiczne afirmacje