KontaKt

Nawiążmy więź

napisz lub zadzwoń

Podążaj za nami...

DANE REJESTROWE FIRMY

Cosmic Monada Sp. z o. o.
ul. Katowicka 18/7
52-022 Wrocław

NIP 8992872723
REGON 385013211
KRS 0000817330

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy: 5.000 zł