Nów w Koziorożcu – 2.1.2022

Nów w Koziorożcu, którym otwieramy 2022 rok, to dobry moment na rewizję tego, czym kierujemy się w życiu, co nadaje mu strukturę. To czas na wybranie celu, który jest spójny z naszymi wartościami i naturą, a następnie dojrzałe zintegrowanie swojej tożsamości, aby nasze kroki do tego celu były w zgodzie z obranym systemem wartości.

Brzmi prosto, ale to dość poważne wyzwanie, z którego na poziomie indywidualnym rozlicza nas co ok. 7 lat Saturn, władca Koziorożca.

Koziorożec, w którym spotykają się dziś Słońce i Księżyc (w 12 stopniu), to dziesiąty znak zodiaku, który uczy nas ambicji, wytrwałości w dążeniu do celu, samodyscypliny i odpowiedzialności.

Koziorożec nie wspina się jednocześnie na kilka gór. Koziorożec WYBIERA, czyli osądza i nadaje priorytety, bo wie, że tylko wchodząc w coś całym sobą i kierują na obrane zadanie 100% uwagi, ma szansę je zrealizować. Najwyższą instancją, do której się odwołuje w poszukiwaniu celu i wyznaczaniu plany realizacji jest jego wewnętrzny autorytet.

CENA PRZYNALEŻNOŚCI

Na poziomie kolektywnym archetyp Koziorożca symbolizuje struktury, wokół których organizujemy swoje życie: społeczeństwo, państwo, organizacje, instytucje, firmy, a także rodzinę. Taka struktura opiera się na wspólnym fundamencie wartości i stwarza nam poczucie bezpieczeństwa, zakotwicza nas w rzeczywistości, nadając role i przypisane do nich zadania, ale też wymaga od nas posłuszeństwa, przestrzegania ustanowionych zasad, nakazów i zakazów. Cena, jaką często płacimy, aby przynależeć, to represja naszej indywidualności i tożsamości, liczne ustępstwa i kompromisy, na które się godzimy dla dobra ogółu.

JASNA STRONA MOCY

Miarą naszej dojrzałości i realizacji jasnej strony mocy Koziorożca, którego każdy z nas ma w swoim kosmogramie, jest wejście w stan wewnętrznej spójności: odkrycie w sobie fundamentów poczucie bezpieczeństwa w świecie naszych emocji, które reprezentuje znak Raka – punkt polaryzacji dla Koziorożca. I podejmowanie decyzji z pozycji szacunku do siebie, swoich zasobów, czasu i priorytetów.

Ten nów otwiera nas na stawanie w swojej dorosłości: wychodzenie ze społecznego warunkowania, odrzucania dobrych rad, które nie rezonują z naszym celem, bycia dla siebie swoim najlepszym rodzicem i coachem, polegania na sobie bez względu na to, jak zostanie to odebrane przez grupę, której jesteśmy częścią.

PRZEPALANIE ILUZJI

W trakcie dzisiejszego nowiu energia Koziorożca jest wzmocniona obecnością Wenus w tym znaku, która jest w retrogradacji i nasila potrzebę przewartościowań. Wenus sprzyja teraz dokonywaniu wyborów, co jest w zgodzie z Tobą, a co pochodzi z zewnętrznej struktury i daje Ci iluzję posiadania znaczenia, takich jak pozycja społeczna i bycia akceptowaną za to, że zachowujesz się zgodnie z zasadami systemu, przypisanymi do Twojej roli. 

Trygon Urana w Byku do nowiu to aspekty, który subtelnie wspiera nas w rozwalaniu starych struktur. Choć słowo “subtelnie” może zgrzytać z wizją rozwalania, to właśnie w niuansach potrzebujemy pogrzebać, aby dostrzec mechanizmy socjalizacji, przez które działamy na autopilocie, reagując na spotykające nas sytuacje w sposób zaprogramowany przez zewnętrzne czynniki. Uran w Byku podpowiada, że warto zaobserwować reakcje swojego ciała, bo ono nie kłamie, nie omamia tak, jak umys, który na wszystko znajdzie logiczną podkładkę. Odruchy wypływające z ciała zdradzają, gdzie zostaliśmy straumatyzowani i wytresowani, niczym pies Pawłowa.

Jak więc wykorzystać ten nów i nie zwariować? 

  1. Zredukuj swoje cele do głównych i najważniejszych zadań, zamiast je namnażać. Pamiętaj, Koziorożec wspina się na jeden szczyt, a nie kilka naraz.
  2. Sprawdzaj, czy dany cel pochodzi z Twojego wnętrza i jest zgodny z Twoją naturą. Jeśli został zaprogramowany u Ciebie na drodze socjalizacji i zewnętrznego warunkowania, odpuść, bo będziesz się tylko frustrować. 
  3. Poczuj w ciele, czy dany kierunek działania wywołuje u Ciebie spięcie i usztywnienie, czy raczej podniecenie i ekscytację. Podążaj za tym, co jest bardziej przyjemne.
  4. Wyznaczając duży cel rozbij go na mniejsze składowe. Nawet jeśli któryś z elementów tej układanki mniej Cię ekscytuje, to jeśli zobaczysz jego rolę w strukturze całości, łatwiej Ci będzie znaleźć sposób, by działać w zgodzie ze sobą, a nie przeciwko sobie.

Magiczne afirmacje