Nów w Rybach. 20.02.2023

W trakcie nowiu w Rybach będziemy więc integrować chaos i rozpad struktur, które trzymały nas w iluzji oddzielenia, które braliśmy za bezpieczne